diskalkulija

Strah od matematike može dovesti do grešaka, a na kraju i do frustracije i izbjegavanja

Mnoga istraživanja ukazuju da diskalkulija nije povezana sa inteligencijom, motivacijom ili nekim drugim faktorima koji utiču na učenje.

Diskalkulija je poremećaj učenja matematike koji pokazuje da dijete u usvajanju tih procesa i načinu rješavanja matematičkih zadataka zaostaje za svojim vršnjacima godinu ili dvije. U odnosu na disleksiju (poremećaj koji uzrokuje teškoće u čitanju) za koju većina zna, diskalkulija je manje poznat pojam. Mnoga istraživanja ukazuju da diskalkulija nije povezana sa inteligencijom, motivacijom ili nekim drugim faktorima koji utiču na učenje. Djeca koja su pogođena ovom poteškoćom imaju problema sa jednom ili više područja, ali bez obzira na to pokazuju veoma dobre rezultate u drugim područjima.

Rani predznaci

Rani predznaci diskalkulije podrazmijevaju loše razumijevanje pojma broja, količine broja i uopšteno brojanja. Već u prvom razredu, djeca sa ovim poremećajem ne znaju imenovati osnovne brojeve, niti prepoznati koji broj je veći ili manji.

Većina djece, uključujući i onu sa diskalkulijom, su sposobna da nauče osnove brojanja (jedan, dva, tri, četiri, …). Međutim, jedan dio njih ne razumiju pravila koja vrijede pri brojanju. Dijete zamjenjuje jedan broj nekim drugim. Takve zamjene nemaju nikakve veze s teškoćama u razumijevanju pojma broja.  Dijete svaki puta zamjenjuje neke druge brojeve, a pri tome nije riječ o sličnosti oblika ili prostornog položaja brojeva.

Često se dešava da imaju poteškoća sa osnovnim aritmetičkim faktama, kao npr. zaborave odgovor na pitanje koliko je 2+3. Njihove strategije pri rješavanju problemskih zadataka su nezrele i oslanjaju na brojanje prstima mnogo duže nego ostala djeca.

Strah od matematike

Strah od matematike može dovesti do grešaka. Diskalkulija će najvjerovatnije na kraju  dovesti do frustracije i izbjegavanja matematike, što definitivno otežava njeno učenje.

Kao roditelj, ove predznake je važno  primjetiti i što prije djelovati u skladu s djetetovim potrebama. Rana intervencija se kao i uvijek preporučuje, jer ona čini svu razliku u savlađivanju poteškoće s kojom se dijete susreće.

Izvor: http://www.child-encyclopedia.com/

//]]>