petogodišnjak

Petogodišnjak u fazi balansa i harmonije kako sa samim sobom, tako i sa roditeljima

Mirni period

Nakon turbulentnog perioda tokom četvrte godine, u petoj godini, dijete dolazi u fazu odmora. Skuplja svoje utiske i iskustva, te ih stavlja na test. Roditelji  će primjetiti da su djeca u ovom periodu spremna na saradnju, odgovorna, susretljiva i razumna. Petogodišnjaci su u fazi balansa i harmonije sa samim sobom, što izaziva osjećaje zahvalnosti i ljubavi prema drugima, kod kuće i van nje. Oni počinju učiti o moralu, tj. šta je ispravno, a šta pogrešno. Često ih možete ćuti kako govore, “Kako si to mogao/la uraditi, To se ne smije raditi”, a činjenicu da oni sami to ponekad urade, veoma lahko zaborave. Petogodišnjaci često i veoma odlučno žele promijeniti svijet oko sebe, na bolje naravno. Poruka roditelja ovdje treba da bude “Još uvijek si dijete, uživaj u tome” i ” Ne trudi se samo da poboljšaš svoju okolinu”.

Socijalizacija, još važnija

To je zlatno doba za socijalizaciju, a prijatelji postaju važniji nego ikada do sada. Prijateljstva im pružaju osjećaj pripadnosti u svijetu u kojem žive. U ovom uzrastu se mogu igrati i sa više djece odjednom, ali nije rijetkost da steknu najboljeg/u prijatelja/icu i igraju se tako satima. Vrtić predstavlja dobro mjesto, gdje oni mogu pronaći prijatelje. Njihove sposobnosti pregovaranja i dogovaranja mogu dovesti do svađa i prepirki, gdje prijateljstva lahko pucaju, ali se i veoma brzo, ponovo sklapaju. Najviše se igraju “igara uloga”, jer su svjesna onoga što se dešava u njihovoj porodici i bližoj okolini. Često se može primjetiti njihovo razumijevanje igre. Igra je samo igra, a ne stvarnost. Po tome se razlikuju od četvorogodišnjaka, koji igru ponekad pobrkaju sa stvarnošću.

Slova i brojevi

U iščekivanju  početka škole većina djece se počinje interesovati za slova i brojeve. Žele da čitaju i broje, a interesovanje za knjige se povećava. Bolje razumiju koncept vremena (svjesni su prošlosti i sadašnjosti). Prisjećaju se priča i lahko ih prepričavaju. Ovo je dobar momenat za stimulaciju djece.

Roditelji, nemojte zanemariti posjetu biblioteci, jer je ovo pravi momenat za razvijanje ljubavi prema knjigama.

Gruba i fina motorika

Što se tiče pokreta, balansa i cjelokupne motorike, djeca pokazuju izvanredne sposobnosti. Ako im posvetite pažnju i vrijeme, mogu naučiti plivati, voziti biciklo, sankati se, skijati, pa čak i udarati loptu rukom(“voditi loptu”). I fina motorika je sve bolja. Petogodišnjaci vole da sjede i crtaju. Takođe  su im interesantne igre sa perlama, sitnim lego kockama i ustvari svim sitnim predmetima. Mogu da koriste makaze i izrežu jednostavne oblike. Korištenje makaza je inače veliki korak u razvoju vještine ruke i koordinacije između mozga i mišića. Ovdje treba napomenuti da je za ljevoruko dijete jako teško da koristi makaze namijenjene većini tj. dešnjacima. Sada, kada je svjesnost i znanje o ljevorukosti narasla, postoje makaze namijenjene ljevacima. Svako onaj ko je dešnjak i proba koristiti makaze za ljevake, shvatit će odmah koliko je to teško. Petogodišnjaci su takođe u stanju da nauče različite tehnike bojenja.

I kao što ste i sami primjetili svaka godina sa sobom donosi nove izazove i poteškoće. Predškolski period djeteta nije nešto što bi se trebalo olahko shvatati. Traži puno rada, kako od samog djeteta, tako i od roditelja.

 

 

 

//]]>