Predskolska.ba se obvezuje da će čuvati privatnost svih dopisnika portala, kao i drugih lica koja pošalju informacije na [email protected]
Prikupljamo samo osnovne podatke o licima i dopisnicima  i informišemo ih o načinu njihovog korištenja.
Svi podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo administratorima portala, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi administratori i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Portal koristi 256-bitnu enkripciju podataka.