Očinstvo i pozitivan efekat na društveni, socijalni i akademski self djece

očinstvo

Očinstvo i pozitivan efekat na društveni, socijalni i akademski self djece

Isto kao majčinstvo?

Kako se majčin angažman izvan kuće odražava na očinstvo, se razlikuje od slučaja do slučaja. Neka istraživanja su pokazala nepostojanje značaja, jer je ustvari presudna volja očeva da se angažuju u svojoj ulozi.

Prema definiciji, pod očinstvom se podrazumijeva svjesno motivisana odluka muškarca da preuzme ulogu oca i sprovede je u djelo aktivnostima brige i uključenosti u odgoj djeteta. Nažalost, u našoj okolini ove činjenice su uvijek nužno ne podrazumijevaju. Razlozi tome su mnogobrojni, ali oni koji se najviše ističu su neznanje o tome šta očinstvo ustvari podrazumijeva i svjesnost važnosti istog za dječiji razvoj. Majčinstvo i očinstvo su sa aspekta brige oko dijeteta, manje ili više ista stvar, ili bi to trebali da budu. Uloge svakako mogu biti podijeljene, ali angažman bi trebao da bude približan. Nema ništa loše u tome i prirodno je da je majka u prvim godina dječijeg života više angažovana oko osnovnih potreba djeteta, kao što su hranjenje, presvlačenje , kupanje itd. Pokazalo se da očeva uloga više dolazi do izražaja u starijoj dobi djeteta (školski period, doba puberteta). Ipak, sa aspekta ličnog doživljaja, ispunjenja i primarne uloge uživotu, majčinstvo i očinstvo se razlikuju.

“Ja to znam bolje”

Ponekad majke ne dozvoljavaju očevima da im pomognu. Zvuči nevjerovatno, ali je istinito. Mnoga istraživanja su pokazala da majke nesvjesnim signalima i poznatim rečenicama poput Ma ne znaš ti to dobro, Ja ću to brže i sl. ustvari smanjuju želju očeva da se više uključe. Ovi šabloni su itekako prisutni dok su djeca još mala i trebaju konstantnu brigu.  Možda to majke upočetku i znaju bolje, ali sigurno je da će i očevi to naučiti, nakon nekoliko neuspjelih pokušaja.

Očev angažman

Očevi koji žive sa svojom  maloljetnom djecom su svakako angažovaniji od onih koji nisu tu.  Muškarci se u svojoj ulozi razlikuju i s obzirom na dob kad postanu očevi. Ispunjenje očinske uloge pokazuju očevi čija djeca nisu zahtjevna, u brakovima veće kvalitete, koji su više socijalno osjetljivi, koji su više pripremljeni za roditeljsku ulogu i koji imaju manje zahtjevna zanimanja. Kako se majčin angažman izvan kuće odražava na očinstvo, razlikuje se od slučaja do slučaja. Neka istraživanja su pokazala nepostojanje značaja, jer je ustvari presudna volja očeva da se angažuju u svojoj ulozi. Posebno se pokazalo da veća angažovanost očeva pozitivno djeluje na optimalan razvoj djevojčica. Istraživanja pokazuju da uprkos majčinoj uključenosti, očev angažman se posebno pozitivno reflektuje na društveni, socijalni i akademski self, te emocionalnu prihvaćenost. Očevi često vole da istražuju sa djecom, što kod djece budi avanturistički duh.

Različiti odgojni stilovi

Važno je naglasiti da na odgoj djece posebno pozitivan učinak imaju očevi čiji se odgojni stil razlikuje od majčinog. Imati različite odgojne stilove je u redu, sve dok se nadopunjavaju i potpomažu. Ipak, roditelji trebaju biti u dogovoru i nikada ne umanjivati autoritet jedno drugom. Ako se mišljenja u nečemu razlikuju o njima se treba razgovarati, ali bez djetetovog prisustva.