Sklopljena saradnja sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Zenici

saopštenje

Sklopljena saradnja sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Zenici

Saopštenje za javnost

Dana 28.09.2016. godine u zgradi Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici sastali su se šef odsjeka Predškolski odgoj i obrazovanje van. prof. dr. Izet Pehlić  i predstavnici NGG Predškolska.ba. Na sastanku se razgovaralo o projektu portala predskolska.ba, smjerovima projekta i budućem angažmanu.

Sklopljen je jedan vid saradnje IPF-a u Zenici i NGG Predškolska.ba na baznom nivou, na kojem je definisana dozvola objavljivanja naučnih radova Znanstvene monografije “Suvremeni tokovi u ranom odgoju” na portalu predskolska.ba.

Takođe je dana 06.10.2016. dogovoren susret predstavnika NGG Predškolska.ba sa studentima treće godine odsjeka Predškolski odgoj i obrazovanje i Socijalne pedagogije. Tom prilikom se studentima održala prezentacija o portalu predskolska.ba. Studenti su bili upoznati sa načinima saradnje sa portalom.

Studentima je data mogućnost da postanu dopisnici portala. Objašnjeno je da je jedan od ciljeva ovog projekta zaštita radova akademske zajednice predškolskog odgoja i socijalne pedagogije. Članci, radovi, seminarski radovi, istraživanja, ili druga vrsta relevantnih dokumenata mogu biti objavljena sa njihovim potpisom i, na taj način, zaštićena od plagijata.

Ovo je prvi korak ka partnerstvu sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Zenici. O daljnim dešavanjima će javnost biti blagovremeno obavještena.

Ovim saopštenjem želimo i javno da se zahvalimo van. prof. dr. Izetu Pehliću, na velikodušnoj podršci, savjetima i sugestijama.

UO Predškolska .ba