30.06.2016.
autizam

Autizam četiri puta češći kod dječaka nego kod djevojčica

Autizam četiri puta češći kod dječaka […]
18.08.2016.
razvojne

Znaci upozorenja kroz razvojne oblasti i odstupanje od tipičnog razvoja

Znaci upozorenja kroz razvojne oblasti i […]
30.08.2016.
diskalkulija

Strah od matematike može dovesti do frustracije i izbjegavanja

Strah od matematike može dovesti do […]
30.10.2016.
emotivne

Dijete sa teškoćama u razvoju i suočavanje s istinom

Dijete sa teškoćama u razvoju i […]