28.06.2016.
rani tretman

Značaj ranog tretmana kod nedostatka sluha

Odluka roditelja Rani tretman je najbolji […]
28.06.2016.
tretman

Kako otkriti govorni poremećaj putem ranog skrininga

Logoped i tretman Takođe je važno […]
30.06.2016.
djeca

Kako djeci sa autizmom pružiti optimalan razvoj

Kako djeci sa autizmom pružiti optimalan […]