Pravila portala

Intelektualno vlasništvo

Cjelokupan sadržaj web portala je zaštićen i predskolska.ba ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Svako umnožavanje je zabranjeno.
Zabranjeno je posuđivanje korisničkih podataka drugim licima – Pravila portala.
Za bilo koji vid korištenja sadržaja na web portalu morate nas prethodno kontaktirati putem adrese [email protected].

Dostupnost web Portala

Iako Vam predskolska.ba putem web portala nastoji dati najbolju moguću ponudu, ne možemo garantovati da će usluge na web portalu odgovarati Vašim potrebama.
Također ne možemo garantovati da će usluga biti bez grešaka.
Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite na adresu [email protected]  kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup na web portal ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja, ili uvođenja novih sadržaja.

Ostale Internet stranice

Web portal uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan naše kontrole i stoga nismo odgovorni za sadržaje na tim stranicama.

Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža web portal ne uključuje troškove koje snosite koristeći kompjutersku opremu i usluge za pristup našim stranicama. predskolska.ba nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći u procesu pristupanja i korištenja web portala.

Pravila portala o neobjavljivanju materijala

Predskolska.ba zadržava pravo ne objaviti rad ili članak, koji krši druga autorska prava, nije relevantan za djecu predškolskog odgoja i obrazovanja, ili svojim sadržajem vrijeđa grupu, vjeru, naciju, rasu, ili seksualnu pripadnost, ili ne podliježe standardima kvalitete portala.

Pristup i objavljivanje materijala

Materijal se smatra dostupnim na korištenje portalu u trenutku kada lice pošalje mail sa materijalom na naznačenu mail adresu.
Nakon poslane poruke lice dobija na navedenu e-mail adresu informaciju o primljenom materijalu i procesu objave.
Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da provjerite da li ste ispravno izvršili slanje materijala.

U slučaju tehničkih, ili drugih smetnji, koje lice ima prilikom  pregleda materijala u obavezi je da u roku od tri dana od dana uočavanja problema isti prijavi na [email protected].

Izmjene Pravila prodaje

predskolska.ba zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila, i obvezuje se obavijestiti sve dopisnike o nastalim izmjenama putem e-mail adresa koje su upisali prilikom slanja materijala.
Ukoliko se ne slažete sa navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo vas da materijal ne šaljete na navedenu mail adresu. Slanje materijala i informacija na mail adresu [email protected] ujedno je i dokaz o prihvatanju navedenih pravila.