24.06.2016.

Djeca uzrasta od prve do treće godine u konstantnom sukobu sa roditeljima

Djeca uzrasta od prve do treće godine […]
25.06.2016.

Govor u igri predškolskog djeteta

Govor u igri predškolskog djeteta   […]
25.06.2016.

Šestogodišnjaci na kratko u svađi sa svojim emocijama i motorikom

Šestogodišnjaci na kratko u svađi sa […]
28.06.2016.

Značaj ranog tretmana kod nedostatka sluha

Odluka roditelja Rani tretman je najbolji […]
28.06.2016.

Kako otkriti govorni poremećaj putem ranog skrininga

Logoped i tretman Takođe je važno […]
16.07.2016.

Pet osnovnih programa/razvojnih vještina koje možete vježbati s djetetom kod kuće

Pet osnovnih programa/razvojnih vještina koje možete vježbati […]
16.11.2016.

To što djeca vole puno pričati […]
28.11.2016.

Kada početi sa cuclom, a kada prestati?

Kada početi Sa upotrebom cucle dijete […]