24.06.2016.

Djeca uzrasta od prve do treće godine u konstantnom sukobu sa roditeljima

Djeca uzrasta od prve do treće godine […]
25.06.2016.

Petogodišnjak u fazi balansa i harmonije kako sa samim sobom, tako i sa roditeljima

Petogodišnjak u fazi balansa i harmonije […]
25.06.2016.

Šestogodišnjaci na kratko u svađi sa svojim emocijama i motorikom

Šestogodišnjaci na kratko u svađi sa […]
28.06.2016.

Značaj ranog tretmana kod nedostatka sluha

Odluka roditelja Rani tretman je najbolji […]
28.06.2016.

Igra za djecu predstavlja najbolju formu učenja

Igra za djecu predstavlja najbolju formu […]
30.06.2016.

Autizam četiri puta češći kod dječaka nego kod djevojčica

Autizam četiri puta češći kod dječaka […]