30.08.2016.
diskalkulija

Strah od matematike može dovesti do grešaka, a na kraju i do frustracije i izbjegavanja

Strah od matematike može dovesti do […]
28.06.2016.
tretman

Kako otkriti jezički poremećaj putem ranog skrininga

Kako otkriti jezički poremećaj putem ranog skrininga […]
28.06.2016.
jezički poremećaj

Jezički (govorni) poremećaj najčešći kod djece predškolskog uzrasta

Jezički (govorni) poremećaj najčešći kod djece predškolskog […]
//]]>